Stäm

Stäm (Leuciscus leuciscus) är en karpfisk vilken påminner om mörten. Den har tidigare varit en del av det svenska köket, men numera äts stäm mer eller mindre aldrig. I våra grannländer fortsätter den däremot vara en del av kosthållningen, då främst i Ryssland.

Metod att fånga stäm för sportfiske är i strömmande åar, vattendrag och forsar med fluga. Den har ofta samma ståndplatser som harr.

Bra att veta om stäm är att svenska fiskerekordet ligger runt 400 g och bjässen med stämmått mätt fångades på maggot under 80-talet.

Annonser