Skrubbskädda

Skrubbskädda (Platichthys flesus) är en bottenlevande plattfisk som kan bli 40-60 cm lång och nå en ålder på 21 år. Arten lever i våra saltaste och sötaste havsvatten.

Metod att fånga skrubbskädda är bottenmete med musslor, räka eller fiskbitar.

Bra att veta om skrubbskäddan är den förekommer med ögon på både vänster och höger sida. Runt en tredjedel av beståndet föredrar att titta åt vänster.

Annonser