Sik

Sik (Coregonus lavaretus) är en laxfisk som lever både i söt och i bräckt vatten. Den trivs i svala, syrerika och klara vatten. Siken är en art vilken levnadsbeteende skiljer sig åt beroende på vart den lever. Lek kan förekomma i älvar för vissa bestånd medan andra kan ha sin lek längs stränder.

Metod att fånga sik varierar. I Östersjön är det vanligt att den bottenmetas med räka och mask. Långgrunda grus och sandstränder kan vara heta platser. Under dess vandring i Norrlandsälvarna kan den håvas direkt från bryggor. Detta är en stor turistattraktion i bl a Kukkolaforsen i Torne älv norr om Haparanda.

Bra att veta om siken är att det havslevande beståndet är starka simmare och då den tillhör laxfamiljen ger den sig inte i första taget.

Annonser