Sandkrypare

Sandkrypare (Gobio gobio) är olik sina släktingar inom karpfamiljen, främst genom att den är plattare. Under dagstid ligger den oftast still, men vaknar till liv under natten för att finna föda. Den blir sällan längre än 15 cm.

Metod att fånga sandkrypare kan vara med håv då den sällan lever i djup som överstiger 1 meter under sommarhalvåret.

Bra att veta om sandkryparen är att den saknar ekonomiskt värde.

Annonser