Mört

Mört (Rutilus rutilus) tillhör karpfamiljen. Den kan ha lite olika utseende beroende dess levnadsmiljö, även kallad biotop. I rätt biotop kan den väga över halvkilot även om vikter runt 200 gram är betydligt vanligare. Den är en av de fiskar som uppskattas som både betesfisk och specimenfisk och används inte sällan som betesfisk efter större rovfisk.

Metod att fiska mört sker genom mete eller mörtstuga (ett kubiskt format nät med ett ingångshål) beroende på vilken kaliber man är ute efter.

Bra att veta om mört är att den är underskattad p.g.a. dess utseende. En bekant körde en skandinavisk fauna i akvarium och jag var förundrad över att jag uppskattade mörtens illröda fenor och ögon mer än malawicikliderna jag hade. En annan sak värt att nämna är att om du köper mört från en handlare (för mete efter t.ex. gös eller gädda) och efter passets slut har kvar betesfiskar: undvik att sätta tillbaka fisken såvida den inte är upptagen i samma sjö.

Annonser