Lake

Lake (Lota lota) är en långsmal bottenlevande fisk som inte drar sig på att leva på djup på 40-50 meter. Det är den enda torskfisken som lever i svenska sötvatten. Laken är till synes fjällös och slemmig att handskas med. Den kan växa sig upp till 70 cm och väga runt 8 kg. Det är en populär matfisk.

Metod att sportfiska lake sker främst vintertid då den tar sig till mindre djup och då pilkas eller metas med strömming på eller nära botten. Det är en nattaktiv fisk så bästa tiderna för fiskelycka är på småtimmarna.

Bra att veta om laken är att den förr om åren bara åts under vinterhalvåret då man trodde att köttet var dåligt under sommaren. Den går annars att fiska med bl a tinor denna årstid. Rommen från lekhonorna ses som en riktigt delikates.

Annonser