Indianlax

Indianlax (Oncorhynchus nerka) är den laxfisk som mig veterligen ändrar utseende mest till leken. Huvud och bakfena blir grön, kroppen röd, käke och ryggpuckel växer ut. Den har sitt ursprung i norra Stilla havet och har inplanterats i Sverige under 60-talet. I Sverige lever den näst intill uteslutande i sötvatten där den lever på små kräftdjur, plankton och insekter. Den känns lätt igen då den helt saknar prickar till skillnad från öring och lax. Det finns noteringar från 2007 på spöfångade exemplar som vägt 4 kg.

Metod att fiska indianlax är främsta genom fluga som kastas med spinn- eller flugspö.

Bra att veta om indianlaxen är att den är en av Nordamerikas ekonomiskt mest viktiga fiskar. Då havsvandrarna inte går upp i de traditionella lekälvarna blir det nyheter som sträcker sig hela vägen till Svedala.

Annonser