Havsnejonöga

Havsnejonöga (Petromyzon marinus) är en långsmal fisk som suger sig fast på sitt byte tack vare sin speciella mun. Den utsöndrar enzymer som löser upp hud och vävnad vilket den förtär. Den har haft det svårt med bestånd och fisken är rödlistad för fiske. Den kan bli upp till en meter lång och väga 2,5 kg.

Metod att fiska havsnejonöga är inte uttalad i dagens litteratur då den inte får fiskas. Råkar man av någon anledning få den under fiske, t ex att den sitter fastsugen på den fisk som huggit på betet, försök göra loss den så skonsamt som möjligt och återisätt.

Bra att veta om havsnejonöga är att den som så många andra fiskar är en delikates i södra Europa, men att den även i Sverige har varit ett föremål som matfisk. I och med beståndets förminskning har dock detta helt upphört. Om jag ser det ifrån ett sportfiskeperspektiv så blir inte mitt liv roligare om havsnejonögat återfår sitt bestånd; den är enligt mitt tycke en parasitfisk som lever på havsvandrarna.

Annonser