Harr

Harr (Thymallus thymallus) lever helst i klara och syrerika älvar och sjöar, men även i bräckt vatten. Norrlandsälvarnas ståtligaste rovfisk lever på små fiskar, kräftdjur samt insekter. Harren tillhör laxfamiljen och känns lätt igen på den långa höga ryggfenan och en svag doft av timjan. Fisken kan väga upp till stöddiga 3,5 kg, dock ligger det spöfångade rekordet på mindre än så.

Metod att fiska harren är främst med fluga, där den är en populär fisk då den gärna äter föda från ytan vilket innebär att torrflugor fungerar bra. Detta är ett spännande fiske då du faktiskt ser nappet innan du känner det. Spinnfiske efter harr går utmärkt, då gärna i forsar. Använd dig av UL-utrustning (ultra light), små spinnare, vobblers och skeddrag ca 5-12 g. Tack vare utrustningens storlek blir fisket väldigt spännande då kilofiskar kan pressa lina och spö. Mitt harrekord är satt med just spinnare, en silverfärgad Vibrax, i Torn älv i höjd med Pajala.

Tänk på att harren är fredad under delar av året för att skydda dess fortplantning. Det innebär att den är helt förbjuden att fiska. Fredningstider varierar i olika delar av landet och fiskevårdsområden, det är därför extra viktigt att du kollar upp vad som gäller i just ditt område.

Bra att veta om harr är att det finns bestånd i Alpernas bergsbäckar och sjöar. Är man på semester kan den vara ett äventyr att fånga på högre höjder. Såvida harren talar tyska eller franska får någon som fångat där förtälja.

Annonser