Färna

Färna (Leuciscus cephalusrus) är en allätare som till utseendet påminner om id. Den vandrar i strömmande vatten för att nå sina lekplatser och har därför en strömlinjeformad hydda och är en stark simmare. Arten är allätare, men i vuxen ålder främst en rovfisk. De större individerna kan sträcka sig upp till 60 cm och väga upp emot 3-4 kg. Den är inte någon matfisk.

Metod att fånga färna under sommarhalvåret är att ytmeta med bröd i åar och vattendrag. Under vinterhalvåret går fisken ner på djupet och då gäller mete närmare botten. Det har rapporterats att även spinnfiske efter arten kan fungera, men om kroken då satt i ryggen förtäljer inte historien.

Bra att veta om färna är att den just är en allätare och att flugfiske efter den inte har någon större utbredning. I Sverige är det främst specimenfiske som gäller, men i Storbritannien har det gjorts satsningar på utplantering för att jaga fisken med flytfluga och popper, dvs ytgående vobblers med spinnutrustning.

Annonser