Elritsa

Elritsa (Phoxinus phoxinus) påminner om en laxfisk i miniatyr, men inte alltför sällan synar den just insidan av dennes (till utseendet) större bröder. Den tillhör karpsläktet.

Metod att fånga elritsa är främst med finmaskigt nät. Den används ofta som betesfisk och har i sig inget stort värde som art för sportfiskare. Dock är det högintressant att veta om sjön eller vattendraget har bestånd av elritsa, då detta kan hjälpa i betesvalet vid fiske efter bl.a. öring.

Bra att veta om elritsan är att den är orädd men svårfångad. Det har uppstått att de blivit präglade att äta ur händerna på badgäster.

Annonser