Björkna

Björkna (Abramis bjoerkna) är en populär fisk för specimenfiskare. Den har en hög kropp och utseendet påminner om braxen. Björknan kan bli upp till 35 cm lång och väga 1400 g. Vid sportfiske är björknan svår att artbestämma då den ofta hybridiserar med andra arter som braxen.

Metod att fiska björkna är att meta med förslagsvis bröd eller maggot, men det finns många typer av agn att sätta på kroken som saluförs. Till skillnad från braxen är inte björknan enkom specialiserad att äta från botten, utan kan även äta från vattenväxters blad och stjälkar, vilket gör att du kan meta på olika djup och inte uteslutande på botten.

Bra att veta om björknan är att namnet påminner om björk. Lustigt är att björken och björknan ynglar av sig ungefär samma årstid.

Annonser