Bergsimpa

Bergsimpa (Cottus poecilopus) finns främst i högre belägna sjöar och vattendrag i Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Värmland, Dalarna samt i Norrland där den också påträffas på låga nivåer. Den förekommer vidare utefter Ostkusten ner till den Uppländska skärgården.

Metod att fiska bergsimpa är inte utbrett, men det går garanterat på fler sätt än ett. Den är sällan ansedd som en fisk för sportfiskare.

Bra att veta om bergsimpan är att den ses som en delikatess i södra Europa.

Annonser