Bäckröding

Bäckröding (Salvelinus fontinalis) är ursprungligen intagen ifrån Amerika. Det är en strömlinjeformad laxfisk som bär fettfena. Munnen är i storlek större och kan därav hugga på stora beten. Den äger god status bland sportfiskare mycket tack vare sina vackra färger och dess goda smak.

Metod att fånga bäckröding är utbredd. Mete med frilina är vanligt i norr då man använder sig av minimalt med utrustning, fisklina (nylon eller flät) och en krok. Kroken agnas med det man har i matsäcken, allt från maggots till bröd. Fisken är av naturen nyfiken men skygg och man måste vara bra på att smyga för att kunna fiska den framgångsrikt. Fluga är även en utbredd fiskemetod och val av flugor göres bäst med hänsyn till plats och årstider. Det är bra att ha kunskap om insektslivet på platsen samt vilka kläckningar som sker under vilka tidpunkter då detta kan förbättra resultatet för den hängivna flugfiskaren.

Bra att veta om bäckrödingen är att den producerar hybrider, s.k. bastarder, då bäcköring och bäckröding fortplantats. Detta har främst uppkommit i odlingar.

Annonser