Bäcknejonöga

Bäcknejonöga/Flodnejonöga (Lampetra planeri). Bäcknejonögat är sällan över 16 cm och har två ryggfenor. Flodnejonögat däremot kan bli upp emot metern och har ibland mörka prickar på buken, något som aldrig förekommer hos dess nära släkting. Bäcknejonögats ryggfärg är mörk, sidorna gula och buken nästan vit, medan flodnejonögats ryggfärg är blågrå till grön men i övrigt påminner om flodnejonögat.

Metod att fiska bäcknejonöga är inte någon vetenskap då den saknar både sport- och matfiskebetydelse. Den har även en oviss framtid till mötes, så fångar du av en händelse denna art så återsätter du den varsamt.

Bra att veta om bäcknejonögat är att dennes larver, linålarna, tillbringar en längre tid i bäcken än nejonögats larver, nämligen 4-6 år. De lever nergrävda i gyttjan och silar sin föda ur det rinnande vattnet.

Annonser