Ål

Ål (Anguilla anguilla) är den art som, utan tvekan, är vår mest exotiska vandrare. Ålen leker enkom i Sargassohavet öster om Nordamerika ca 700 mil ifrån Östersjön och den äter nästintill allt. Ålbeståndet har rasat enormt sedan 70-talet och vissa skriver att beståndet är nere på 1% mot vad det varit och den är därför numera rödlistad. Jag kan varmt rekommendera boken Tyst Hav av Isabella Lövin som bland annat tar upp just detta. Arten kan bli upp till 88 år gammal i fångenskap. I modern tid har det fångats ålar som vägt nästan 7 kg. Det gamla svenska fiskerekordet sägs vara över tre kilo.

Metod att fiska ål kan jag i ett historiskt hänseende ta upp. Det har traditionellt gjorts  med bottenmete under natten och då den är en allätare har bete varit efter tycke. Eftersom den idag är rödlistad ska man absolut undvika att fiska arten om man vet vart det finns bestånd.

Bra att veta är den har haft ett stort ekonomiskt värde. Då det är en fetfisk har den setts som en delikatess och de flesta av oss har säkert sett rökt ål på julbordet. Den är som fetast under sin vandrig mot Sargassohavet och det är då de flesta fångas.

Annonser